Handläggning

Hur lång tid kommer det att få svar?

Vi publicerar varje månad statistik över vår genomsnittliga handläggningstid.

Generellt är det så att ju mer förberedd och genomarbetad ansökan är, desto kortare blir handläggningstiden. Därför rekommenderar vi sökande att använda vår e-tjänst, som ska stödja den som gör ansökan att kontrollera att de nödvändiga uppgifterna finns med. Observera att alla som vill använda vår e-tjänst först behöver ha gjort en anmälan till vårt företrädarregister, helst ett par veckor innan. Det tar en tid innan dessa uppgifter har registrerats hos oss så det kan vara bra att anmäla företaget dit en tid innan själva ansökan ska göras.

 

Hur snart efter en ansökan om tillstånd får företaget ett diarienummer som de kan uppvisa till kommunen de redan är verksam i?

När en ansökan kommer in till IVO tar det vanligtvis ungefär en vecka innan du har fått en bekräftelse från oss på att vi tagit emot din ansökan. Om vi får många ansökningar under en kort period kan det dröja längre, upp till en månad, innan du får denna bekräftelse. 

 

Måste man ha registrerat ett företag innan man ansöker om tillståndet?

Det finns ingen regel som säger att det bara är företag som kan ansöka om tillstånd. Privatpersoner och stiftelser kan också ansöka om tillstånd. Men vill du bedriva verksamheten i ett företag, ett aktiebolag till exempel, så är det detta bolag som ansöker om tillstånd. Du kan alltså inte skicka in en ansökan och komplettera med uppgift om vem det är som ansöker senare. Det som är viktigt att tänka på är att den sökande som vill använda vår e-tjänst behöver anmäla sig till vårt företrädarregister. Det tar en tid innan dessa uppgifter har registrerats hos oss så det kan vara bra att anmäla företaget dit en tid innan själva ansökan ska göras.

 

Behandlas ansökningarna på IVO centralt eller regionalt?

Vi tar emot och handlägger (utreder) alla ansökningar på IVO:s tillståndsavdelning, som har kontor i Stockholm. En del av vår tillsyn sker också centraliserat, från Stockholm, medan annan tillsyn görs från våra regionala avdelningar runt om i landet.

 

Vad menar ni med "de som redan har tillstånd"? De verksamheter som nu är aktuella för tillstånd har ju inte varit det tidigare så hur kan verksamheter redan ha tillstånd?

De nya reglerna innebär nya krav också på de som sedan länge har haft tillstånd pratar vi om två olika grupper, där en grupp är de nya tillståndsplikterna (hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson), och en grupp är sådana typer av verksamheter som redan idag ska ha tillstånd. Det är dessa innehavare av tillstånd vi syftar på.