Avslag och avveckling

Får man betala även vid en icke godkänd ansökan?

Ja, avgiften är knuten till att du lämnar in en ansökan, oavsett om ansökan beviljas eller inte. Det är alltså inte själva tillståndet du betalar för, utan för att IVO handlägger ansökan.

 

Angående "ordnad avveckling" av en verksamhet som får sin ansökan underkänd. Hur bedömer IVO att det ska gå till i praktiken när beslut enligt LSS gäller omedelbart; dvs. samma tidpunkt som beslutet expedieras av IVO. Avser IVO bidra till den "ordnade avvecklingen" genom att fatta beslut som innebär att en pågående verksamhet vars ansökan nekas får bedrivas ytterligare ett par veckor efter beslutsdatum? 

Svaret på den här frågan beror på olika saker. Ett snabbt svar skulle kunna vara att din verksamhet är olovlig om du inte har beviljats tillstånd av oss. En olovlig verksamhet ska avvecklas, men det finns inga regler för hur snabbt en avveckling ska gå till. Har du överklagat avslagsbeslutet är det möjligt att fortsätta driva verksamheten i väntan på domstolens beslut. IVO:s tillsyn och/eller placerande kommun kan komma att ta kontakt med dig ifråga om plan för en avveckling av verksamheten. 

 

Alla IVO:s beslut är möjliga att överklaga. Övergångsbestämmelserna skiljer sig dock lite åt för olika verksamheter. Läs mer på vår webbplats: https://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/jag-har-fatt-avslag-pa-min-ansokan/#qa