Om gränserna för tillståndet – exempelvis lokaler och maxantal per tillstånd

Vi är ett företag med filialer/kontor runt om i landet. Räcker det med en ansökan för hela bolaget eller varje filial/kontor ska ansöka om tillstånd?

Ja, det räcker med ett tillstånd om du bedriver eller vill starta upp någon av de verksamhetstyper som den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Dessa tillstånd kommer nämligen att knytas till företaget, den juridiska personen och är inte begränsade geografiskt. 

 

Kan man höja antal personer som får hemtjänst utan att betala en avgift?

Ja, men man måste anmäla denna ändring till IVO.

 

Gällande maxantal för brukare inom hemtjänst, om man har planer på att utöka sin verksamhet, ska man skriva det maxantal man önskar sig ha i framtiden?

Ja.

 

Finns det övre gräns för hur många brukare man kan ha verksamhet för? Hur högt maxantal man kan ansöka för?

Nej, det finns ingen övre gräns. 

 

Kollar ni vilka lokaler/kontor verksamheten har?

För de nya verksamheter som behöver tillstånd från årsskiftet (hemtjänst, avlösarservice i hemmet, ledsagarservice och biträde av kontaktperson) kommer vi inte att bedöma verksamhetens lokaler i tillståndsprövningen. Inte heller för verksamheter med personlig assistans, som är tillståndspliktiga sedan tidigare. För en del andra tillståndspliktiga verksamheter bedömer vi lokalerna. Detta framgår på ansökningsblanketten för respektive tillståndstyp

 

Gäller tillståndet i hela Sverige, det vill säga om företaget startar i fler städer?

Ja. Tillståndet är inte begränsat geografiskt för de verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga den 1 januari 2019 (hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice och biträde av kontaktperson). Tillståndet är knutet till företaget, den juridiska personen. Man kan alltså bedriva till exempel hemtjänst i flera kommuner inom ramen för samma tillstånd. 

 

Vi är ett företag med filialer/kontor runt om i landet. Räcker det med en ansökan för hela bolaget eller måste varje filial/kontor ska ansöka om tillstånd?

Det räcker med en ansökan om du bedriver eller vill starta upp någon av de verksamhetstyper som den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Dessa tillstånd kommeratt knytas till företaget, den juridiska personen och är inte begränsade geografiskt. 

 

Om ett företag får tillstånd så gäller det i hela Sverige, men är tillståndet begränsat i volym till exempel antal ärenden, antal timmar?

Tillståndet är begränsat till det maxantal brukare som ni har uppgett i ansökan att ni kommer att ha. 

 

När det gäller antal personer som kan få insatser, det avgörs av vilka som väljer oss, hur gör vi om fler väljer oss än vad vi angett?

Då får ni anmäla till IVO att ni har utökat antalet brukare.

 

Kan man höja antal personer som får hemtjänst utan att betala en avgift?

Ja.

 

Gällande maxantal för brukare inom hemtjänst, om man har planer på att utöka sin verksamhet, ska man skriva det maxantal man önskar sig ha i framtiden?

Ja.

 

Finns det en övre gräns för hur många brukare man kan ha verksamhet för? Hur högt maxantal man kan ansöka för?

Kan ni utveckla tillstånd gällande hemtjänst utifrån hur antal brukare ett företag kan ta emot. Utifrån att många företag verkar inom LOV.

Nej, det finns ingen övre gräns.