Om tillsyn

Vem kommer att bedriva den huvudsakliga tillsynen hos de privata hemtjänstutförarna? Om den fortfarande ligger kvar hos kommunen, vilken roll kommer IVO att ha?

IVO får ett utökat tillsynsansvar för hemtjänsten från och med den 1 januari 2019 då hemtjänsten blir tillståndspliktig. Kommunernas uppföljningsansvar kommer att finnas kvar precis som hittills. När regelverket ändras får IVO möjlighet att genomföra ägar- och ledningsprövning på samtliga tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Kommer tillsynen genomföras i samråd/tillsammans med kommunen?

I vissa fall finns det anledning att samråda och samarbeta kring tillsynen, i andra fall kommer tillsynen inte att genomföras i samråd med kommunen. Vi förbereder arbetssätt och samarbetsformer.