Regler och bedömningar kring kraven

Vad är biträde av kontaktperson, kan ni ge ett exempel?

Det är inte själva kontaktpersonen som avses med denna benämning, utan det företag som anordnar, eller förmedlar, kontaktpersoner. Insatsen ”biträde av kontaktperson”, enligt 9 § 4 LSS, beslutas av kommunen. Att som företag anordna eller förmedla biträde av kontaktperson blir tillståndspliktigt den 1 januari 2019.

 

Personlig assistansanordnare: måste man anmäla den?

Alla företag som anordnar personlig assistans måste redan idag ha tillstånd. Den som vill verksamhet inom personlig assistans ska alltså även fortsättningsvis ansöka om tillstånd hos oss. 

 

Kan ni utveckla vad det innebär med tillståndsplikt avseende ledsagarservice samt kontaktperson?

Dessa två typer av verksamheter, ledsagarservice enligt LSS och biträde av kontaktperson (alltså företaget som anordnar/förmedlar kontaktpersoner) omfattas från och med den 1 januari 2019 att samma regler som alla andra tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. De behöver från samma datum också ha tillstånd. För de företag som redan idag bedriver dessa verksamheter gäller att de måste ansöka senast den 1 mars om de ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet under tiden vi handlägger företagets ansökan. Bara då omfattas företagets verksamhet av de så kallade övergångsbestämmelserna.