Vad ingår i hemtjänst?

Vad är kraven för hemtjänst?

Hemtjänst är en av fyra verksamhetstyper som från och med den 1 januari 2019 måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Även insatsen boendestöd som beviljas med stöd av SoL ingår i begreppet hemtjänst och kan vara tillståndspliktig.

 

Hemtjänst omfattas då av samma regler som alla andra tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS, det vill säga att man ska ha insikt, vara lämplig, och ha ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, samt att det ska finnas förutsättningar för god kvalitet och säkerhet för de personer som får insatser av verksamheten. För de företag som redan idag bedriver sådana verksamheter som efter årsskiftet blir tillståndspliktiga, gäller att de måste ansöka senast den 1 mars om de ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet under tiden vi handlägger företagets ansökan. Bara då omfattas företagets verksamhet av de så kallade övergångsbestämmelserna.

 

Vilka krav kommer IVO ställa, vad kommer ni att titta på avseende de som kommer ansöka om tillstånd att utföra hemtjänst?

Vi kommer att bedöma förutsättningarna för det sökande företaget att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Vi kommer att göra en lämplighetsprövning av företaget. Vi kommer också att bedöma om ägare och ledning har insikt i gällande bestämmelser, till exempel arbetsrätt. Vi granskar också företagets ekonomiska förutsättningar.

 

  • Vad menas med hemtjänst, vi arbetar med LOV och har ingen omvårdnad, endast tvätt, städ och inköp. Gäller detta bara vården? LSS och hemtjänst eller även städ och flytt? Gäller detta även om man bara utför servicetjänster åt kommunen?

Hemtjänst är inte fullt ut definierat i lagstiftningen utan är en beteckning på en samling insatser som beviljas av socialtjänsten. Även insatsen boendestöd som beviljas med stöd av SoL ingår i begreppet hemtjänst och kan vara tillståndspliktig.


I hemtjänst kan det ingå serviceinsatser såsom städ och tvätt och omvårdnadsinsatser. Som utförare kan du vända dig till kommunen som du utför verksamhet åt och stämma av om det sker inom ramen för hemtjänst. Om den service/ de tjänster som din verksamhet erbjuder ges inom ramen för ett hemtjänstbeslut, så är verksamheten tillståndspliktig den 1 januari 2019. Det gäller även om insatserna består av exempelvis bara städ och tvätt.