Är det möjligt att använda e-tjänsten för komplettering till ansökan som skickats in per post?

Nej. E-tjänsten hanterar endast ansökningar som kommit in via e-formulär.

Det är i dagsläget inte heller möjligt att komplettera en ansökan som är inskickad via e-tjänsten, genom e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas istället till registrator.tillstand@ivo.se. Glöm inte att ange diarienummer för ansökan.