Är det möjligt att ta del av beslut i e-tjänsten?

I e-tjänsten framgår om beslut har fattats i ärendet (se ärendets status och den senaste händelsen från IVO). Om IVO har laddat upp sitt beslut i e-tjänsten skickas information om detta till den kontaktperson som angetts i ansökan.