Avisering via e-tjänsten. Vem är avsändare?

Den som är kontaktperson för ansökan kommer att få en avisering via e-post/sms (det nummer/e-postadress som angetts i ansökan). 

Aviseringen sker från avsändare "sms-tjänst" respektive "minaengagemang@funktionstjanster.se" beroende på val av aviseringsmetod i ansökan.