Hur ändrar eller kompletterar jag en ansökan?

I dagsläget är det inte möjligt att komplettera ansökan via e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas till registrator.tillstand@ivo.se. Glöm inte att ange diarienummer på ansökan.