Hur anmäler jag mig till företrädarregistret?

Det gör du genom att skicka en anmälan till "foretradarregistret.tillstand@ivo.se".

  • Är du registrerad firmatecknare? Bifoga aktuellt registreringsbevis.
  • Är du inte registrerad firmatecknare? Bifoga aktuellt registreringsbevis och anmälan om fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Du hittar fullmakten via denna länk.