Hur många och hur stora filer kan man bifoga ansökan?

Hela tillståndsansökan är begränsad till max 25 MB. Och varje bifogad fil är begränsad till max 3 MB. Det är också möjligt att bifoga flera filer i samma uppladdningsfält.


Observera att det inte är möjligt att skicka in ansökan där den totala storleken av bifogade filer överskrider 25 MB. Denna varning kommer inte förrän i slutet av ansökan.