Kan jag bifoga egna filer med ansökan?

Vilka bilagor som efterfrågas i formuläret/ansökan är styrt utifrån vilken typ av ansökan som görs. Det är inte möjligt att bifoga egna övriga filer.