Kan jag spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle?

Ja, men bara den personen som har påbörjat ansökan kan se den. Två olika företrädare kan inte arbeta på samma pågående, och sparade, ansökan. Detta hänger ihop med att du loggar in med ditt personliga Bank-ID.

Det är möjligt att spara en påbörjad ansökan och skicka in den vid ett senare tillfälle. Eventuella uppladdade filer sparas inte med ansökan.

Ansökan sparas per ansökningsformulär och inloggad användare. Nästa gång du loggar in i formuläret får du en fråga om du vill fortsätta med din pågående ansökan eller om du vill göra en ny. I dagsläget går det bara att ha en sparad ansökan per formulär.