Vad är ”Ärenden” & ”Mitt arkiv”?

Under "Ärenden" syns en överblick av dina aktiva ärenden. Under "Mitt arkiv" syns de ärenden som har arkiverats. När IVO har fattat beslut och avslutat ärendet ges möjlighet att flytta ärendet till "Mitt arkiv". På så sätt ges möjlighet att sortera ärenden som är pågående och avslutade.