Varför kan jag inte logga in i e-tjänsten?

Möjliga orsaker till varför man inte kan logga in i e-tjänsten:

  • Du är inte behörig att företräda den som söker tillstånd (d.v.s du finns inte med i/du är inte anmäld till IVO:s företrädarregister.)
  • Anmälan till företrädarregistret har ännu inte behandlats av IVO. Försök igen om några dagar.
  • Anmälan till företrädarregistret har inte kunnat behandlas p.g.a bristande uppgifter. Titta efter e-post från IVO med önskan om kompletterande uppgifter till anmälan.
  • Du har tidigare kunnat logga in och använder en sparad länk till ett formulär. Prova att logga ut och logga in i företrädarregistret via t ex denna länk. Välj därefter ett formulär.
  • Problem med ditt BankID. Kontakta din bank.