Varför ska jag använda e-tjänsten?

I e-tjänsten får du som är inloggad en överblick över dina tillståndsärenden hos IVO. (Detta gäller endast för de ansökningar som har kommit in via e-tjänsten.)

Du kan se kopia av ansökan, ärendeinformation, bekräftelse, diarienummer och om IVO har fattat beslut i ärendet. Samtliga ansökningsformulär inom SoL och LSS finns i e-tjänsten.