Hur får kommunen i fråga reda på att ett bolag inte beviljats tillstånd att bedriva en redan pågående verksamhet?

För att uppmärksamma kommunerna på att bolaget inte beviljats tillstånd skickar IVO en kopia på beslutet om avslag till den kommun som är huvudman för verksamheten.