Jag har fått avslag på min ansökan. Vad kan jag göra för att få ett tillstånd?

En verksamhet som har fått avslag får inte starta, och är den pågående vid tidpunkten för avslaget är den olovlig. Läs mer i frågan nedan om avslag för en pågående verksamhet. 

 

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det. Informationen om hur du gör det skickas till dig tillsammans med beslutet.