Får jag möjlighet att komplettera ansökan?

Om uppgifter i din ansökan är otydliga eller saknas kommer du att få möjlighet att komplettera ansökan. Denna komplettering kostar inget. Om du inte skickar in kompletteringarna till oss riskerar du att vi avvisar eller avslår din ansökan. Skickar du in en komplett ansökan från början så förkortas tiden det tar för IVO att handlägga din ansökan och fatta ett beslut.