Får jag veta om ni är på väg att avslå min ansökan?

Om vi bedömer att din ansökan skulle kunna leda till ett avslag så får du ta del av det material som ligger till grund för vår bedömning, och du får också möjlighet att lämna synpunkter på det – du får alltså lämna ett så kallat yttrande innan beslutet fattas.