Hur får jag besked om vem som handlägger mitt ärende?

Om ansökan är ofullständig och behöver kompletteras kommer en handläggare att kontakta den person som har angetts som kontaktperson för ansökan.

Denna kontaktperson kan komma att bli kontaktad av olika handläggare på IVO, beroende på vilken fas i handläggningen som ärendet befinner sig i.