Hur får jag besked om vem som handlägger mitt ärende?

När en handläggare begär kompletteringar eller skickar ut något för så kallad kommunicering får den sökande veta vem som är handläggare. Behöver du som sökande veta detta innan är du välkommen att kontakta IVO.