Hur mycket i min tänkta verksamhet kan jag ändra under tiden som ni utreder min ansökan?

Det beror på vad det är för typ av ändring. Det går bra att justera till exempel en målgrupp, men om du skulle vilja bedriva en annan typ av verksamhet behöver du göra en ny ansökan. Vi gör alltid en sammantagen bedömning av de olika omständigheterna i ärendet. Om du är osäker är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.