Jag har gjort ändringar i ägandet av bolaget under tiden IVO handlägger min ansökan – hur ska jag göra?

När en ansökan om tillstånd har kommit in till IVO, prövar IVO bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten med god kvalitet. Om du redan har ansökt om tillstånd och omständigheterna ändras under handläggningstiden så att det istället är ett annat bolag som ska bedriva aktuella verksamheten behöver du:

 

  • återta den ansökan som har skickats in och
  • det bolag som istället ska bedriva verksamheten behöver skicka in med en ny ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten.

Detta gäller även om bolagen har samma ägare.

 

Om bolagets aktier överlåts till ny ägare under tiden som IVO handlägger ansökan behöver bolaget inte göra en ny ansökan om tillstånd. Däremot finns en skyldighet att informera IVO om de nya omständigheterna eftersom det ingår i IVO:s tillståndsprövning att bedöma företrädarnas lämplighet.

 

Om du är osäker på vilka ändringar som du kan behöva anmäla till IVO är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.