Jag vill återta min ansökan om tillstånd

Om det inte längre är aktuellt att ansöka om tillstånd och du vill återta din ansökan går det bra att meddela detta till IVO skriftligen genom vanligt brev eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Firmatecknare eller kontaktperson för bolaget kan återta ansökan.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post:registrator.tillstand@ivo.se