Jag vill återta min ansökan om tillstånd

Om du vill återta din ansökan går det bra att meddela detta till IVO. Detta ska du göra skriftligt genom ett vanligt brev eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan.

Om du har betalat in avgiften för ansökan, och IVO har påbörjat sin handläggning av den, får du inte tillbaka avgiften.

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Firmatecknare eller kontaktperson för bolaget kan återta ansökan.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post:registrator.tillstand@ivo.se