Kan jag få min föreståndare eller mina lokaler godkända i förväg?

Nej, vi kan inte ge förhandsbesked om till exempel lokaler eller föreståndare. Det beror på att dessa punkter är delar i beslutet och ska ingå i en sammantagen bedömning av kvaliteten i verksamheten. En lokal som är godkänd för ett syfte är inte per automatik godkänd det för ett annat syfte. Detsamma gäller en tilltänkt föreståndare.