Hur gör jag om jag vill lägga ner min verksamhet?

Om en verksamhet ska upphöra, får den som har tillståndet inte överlåta det till någon annan. Den som bedriver verksamheten måste anmäla att verksamheten läggs ner och att man vill att tillståndet ska upphöra. Detta gör man till IVO:s tillståndsavdelning.  

 

IVO återkopplar genom att skriva ett beslut som skickas till verksamheten.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post: registrator.tillstand@ivo.se

 

Vid entreprenad så upphör tillståndet per automatik – du behöver inte göra något.