Jag vill överlåta aktier i ett bolag överlåts till en nya ägare – påverkar det mitt tillstånd?

När aktier i ett bolag överlåts till ny/nya ägare, gäller tillstånd enligt SoL/LSS även efter aktieöverlåtelsen, eftersom det är aktiebolaget som sådant som är innehavare av tillståndet. Ny/nya ägare behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.