Kan jag byta lokaler tillfälligt?

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt flytta från sina ordinarie lokaler med anledning av olika oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet.

 

Byte av lokal längre tid än sex månader

Om en verksamhet ska byta lokaler under en tidsperiod om sex månader eller längre, prövas de tillfälliga lokalerna av IVO. Om IVO godkänner de nya lokalerna utfärdar vi ett nytt tillståndsbevis med information om den tillfälliga lokalen och datum för den planerade perioden. Den ordinarie lokalen finns däremot kvar i det tillståndsbevis som gäller tillsvidare. Detta fortsätter att gälla även då verksamheten flyttar tillbaka till den ordinarie lokalen.

 

Byte av lokal kortare tid än sex månader

Det behövs däremot ingen ny prövning om det tillfälliga lokalbytet är kortare än sex månader, om avsikten är att verksamheten därefter ska flytta tillbaka till den lokal som anges i tillståndet.

 

Anmäl de tillfälliga adressuppgifterna till IVO

För att IVO bland annat ska kunna utöva tillsyn över verksamheten, behöver IVO veta om verksamheten ska bedrivas i andra lokaler än vad som anges i tillståndet, även om det endast är under en kortare period. Informera därför IVO:s avdelning i den region där verksamheten bedrivs.