Kan jag pausa min verksamhet och ha ett ”vilande” tillstånd?

Ett tillstånd kan rent formellt inte pausas. Om din verksamhet upphör så måste du anmäla det till IVO, och din regionala tillsynsavdelning