Kan vi tillfälligt byta föreståndare eller verksamhetsansvarig?

Vid en ansökan om ändring av tillstånd hos IVO, att en verksamhets föreståndare eller verksamhetsansvarig ska vara tjänstledig, föräldraledig eller liknande prövas vikarien av myndigheten.

Däremot behövs ingen prövning för tid som är normal semester, kortare sjukskrivningar eller vikariat som understiger 6 månader. En verksamhet får dock inte starta utan att en föreståndare är på plats.

 

För verksamheter enligt 7 kap. 1 § SoL och 9 § 6-10 p LSS

I regelverket ställs höga krav på den som förestår en enskild verksamhet. IVO prövar den vikarierande föreståndarens kompetens, dvs. utbildning, erfarenhet och lämplighet, på samma sätt som när en ny föreståndare ska godkännas. En lämplighetsprövning av vikarien görs också.

 

För verksamheter med personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS

De krav på kunskaper och erfarenheter som ska finnas i en verksamhet med personlig assistans, ska även finnas när en ordinarie verksamhetsansvarig tillfälligt ersätts av en vikarie. En lämplighetsprövning av vikarien görs också.

 

Information i tillståndsbeviset vid tillfälligt byte av föreståndare om sex månader eller längre

Vikariens namn och datum för vikariatet förs in i tillståndsbeviset. Den ordinarie föreståndaren eller verksamhetsansvarige finns däremot kvar som föreståndare respektive verksamhetsansvarig.