Behöver jag verkligen tillstånd om jag bedriver verksamhet på entreprenad åt en kommun?

Ja. Här kan du se en förteckning över vilka verksamheter som behöver tillstånd.