Hämtar IVO in synpunkter från grannar eller andra innan ni fattar beslut?

Nej, IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO.