Vad gäller vid LOV-avtal?

IVO tecknar inte LOV-avtal. Exempelvis kan kommuner och landsting välja att teckna LOV-avtal. Om din verksamhet är intresserad av att teckna LOV-avtal, kan du vända dig till den instans som du vill teckna avtal med.

 

En verksamhets möjligheter att beviljas tillstånd, påverkas inte av LOV-avtal.

 

LOV är en förkortning av ”Lagen om valfrihetssystem”. Om en verksamhet har LOV-avtal kan brukaren eller patienten välja sin utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Du kan läsa mer på exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings egen hemsida genom att följa denna länk >