Vi fattar ett beslut

I det här läget kan vi komma fram till att bevilja tillstånd eller att inte bevilja, det vill säga vi avslår då ansökan.

 

Om vi beviljar tillstånd

Om vi har bedömt företaget som lämpligt kan vi nu komma fram till att verksamheten också verkar ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet. Vi beviljar då ansökan, fattar ett tillståndsbeslut och utfärdar ett så kallat tillståndsbevis som du får.

 

Dina skyldigheter när du har ett tillstånd

Tillståndet från IVO är inte det enda som behövs för att du ska kunna bedriva verksamheten. Läs mer om några av de saker som du behöver tänka på

 

Ansök om större ändringar i din verksamhet

Om du vill göra en större ändring av din verksamhet behöver du också ansöka om det. Det handlar om byte av lokaler, byte av föreståndare eller verksamhetsansvarig, ändringar i målgruppen eller ändring av antal brukare eller klienter. 

 

Om vi avslår ansökan (inte beviljar tillstånd)

Vi kan också komma fram till motsatsen, att verksamheten alltså inte kan få tillstånd. Om vi vid en sammanvägd bedömning ser att företaget som sökt tillstånd inte är lämpligt, eller att den planerade verksamheten inte kommer att kunna ge brukare eller klienter insatser som har god kvalitet och är säkra, kommer vi att avslå ansökan.

 

Du kan överklaga IVO:s avslagsbeslut. Information om hur du går tillväga får du tillsammans med avslagsbeslutet.