Vi granskar ansökans formalia

Vi gör direkt en bedömning av om ansökan behöver kompletteras med bolagsformalia eller annan grundläggande information. I så fall hör vi av oss till dig och ber dig komplettera informationen. En ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna fortsätta handlägga den och göra en bedömning om vi ska bevilja tillstånd eller inte.

 

Vi skickar också information om hur du betalar avgiften för din ansökan.

 

”Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?”

Vi avvisar då din ansökan, det vill säga att vi avslutar ärendet och kan inte bevilja tillstånd.