Annan information

Hos Socialstyrelsen hittar du föreskrifter.

 

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 

Brandskydd

I Plan- och bygglagen (PBL) och i förlängningen Boverkets byggregler (BBR) finns regler om en byggnads byggnadstekniska brandskydd. Brandskyddet ska alltid anpassas efter nya förutsättningar. Det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om en ändring är bygglovs- eller anmälningspliktig. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

 

Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.