Barn & ungdom

Om du har barn eller ungdomar placerade i din verksamhet finns det information för dem att ta del av här.

Här finns information om barnen och ungas rättigheter samt kontaktuppgifter för att nå IVO:s barn & ungdomslinje via telefon eller e-post. På webbplatsen hittar du också informationsmaterial inför en inspektion, på ett flertal språk.