Information hos IVO

På dessa sidor hittar du mer information om IVO:s tillsyn av tillståndspliktig verksamhet.