Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med tandvården?

Först ska du kontakta den mottagning eller klinik där du har vårdats. Verksamheten är skyldig att utreda vad som har hänt. Om det behövs ska verksamheten vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Beroende på om du gått till Folktandvården eller till en privatpraktiserande tandläkare finns olika sätt att få hjälp att reda ut tvister och framföra klagomål. Se nedan för mer information. 

Folktandvården, Aqua dental och Distriktstandvården

Om du inte är nöjd med vård och behandling som du fått hos Folktandvården, Aqua dental eller Distriktstandvården och behöver hjälp att framföra ditt klagomål till vårdgivaren kan du vända dig till patientnämnden i din region/landsting. Nämnden är en del av landstinget, men är opartisk och fristående. Din regionala patientnämnd hittar du här.

 

Tandläkare som är medlem i Privattandläkarna

Om tandläkaren är medlem i Privattandläkarna kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen för att framföra ditt klagomål. Privattandvårdsupplysningen är Privattandläkarnas upplysningstjänst för klagomålshantering.  

Om du har en tvist med din tandläkare fungerar Privattandvårdsupplysningen även som första kontakt med privattandläkarnas förtroendenämnder. Förtroendenämnderna är en professionell instans med branschkännedom och kunskap om tandvård. Alla medlemmar i Privattandläkarna ska följa förtroendenämndernas beslut.

Privattandvårdsupplysningen har telefonnummer: 08-555 446 55

Praktikertjänst AB

Om tandkliniken är en del av Praktikertjänst AB kan du kontakta Praktikertjänsts reklamationsnämnd (PRN). Nämndens uppgift är att lösa tvister mellan Praktikertjänsts tandläkare eller tandhygienist och patient.

Mejladress: synpunkter@ptj.se 

Telefonnummer: 010-128 36 00

Privattandläkare som inte är medlemmar i Privattandläkarna eller Praktikertjänst

Om tandkliniken inte är medlem i Privattandläkarna eller Praktikertjänst får du själv kontakta och framföra dina synpunkter och klagomål till tandläkaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Anmäla till IVO

Om du inte får något svar av vårdgivaren, eller om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du anmäla ditt klagomål till IVO. Vårdgivaren har fyra veckor på sig att besvara klagomålet innan du kan göra en anmälan till IVO. Du hittar både en e-tjänst och en blankett för anmälan av hälso- och sjukvården här. 

 

För att använda e-tjänsten behöver du ha BankId. 

 

IVO utreder inte alla klagomål på tandvården som kommer till myndigheten. Du kan läsa om vad IVO utreder under frågan: ”Vad utreder IVO?”