Vem får utföra injektionsbehandlingar med fillers eller läkemedel innehållande botulinumtoxin (exempelvis Botox)?

Fillers

Fillers är inte ett läkemedel och det finns i nuläget inte något regelverk som reglerar vem som får ge detta.  

Botulinumtoxin

Ämnet botulinumtoxin, som ingår i Botox, är ett läkemedel och ska förskrivas och ordineras av en läkare. Specialisttandläkare inom käkkirurgi får förskriva och ordinera läkemedel innehållande botulinumtoxin men endast i syfte att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i käke och munhåla. Ett läkemedel får enbart ges av en läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Uppgiften att ge läkemedlet kan dock delegeras. Det innebär att en legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan överlåta det till en annan person, utan legitimation, som anses ha tillräcklig kompetens att göra det. Den legitimerade personen är ansvarig för att följa upp att den arbetsuppgift som han eller hon delegerat fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård. 

Du kan läsa mer om vad som gäller vid delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården i ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård”.