Jag jobbar inom socialtjänsten och vill anmäla en annan verksamhet än min egen. Hur går jag till väga?

Tipsa IVO

Här kan du anonymt tipsa IVO om risker och brister. Ditt tips är mycket värdefullt och kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Ditt tips blir inte ett enskilt ärende och du kommer inte att få någon återkoppling från IVO. Notera att ett tips inte är en formell anmälan eller ett klagomål. Som yrkesverksam har du fortfarande en skyldighet att rapportera avvikelser.

 

Formell anmälan till IVO och få återkoppling på hur IVO hanterar de uppgifter du lämnar

Vill du ha återkoppling på hur IVO hanterar de uppgifter du lämnar kan du göra en formell anmälan:

Vi vill påminna dig om att du behöver ta hänsyn till din tystnadsplikt innan du lämnar uppgifter till oss. Regler om det finns i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen om du jobbar i en offentlig verksamhet och i 15 kap. socialtjänstlagen samt 29 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du jobbar i en privat.

Kommunen ska anmäla olämpliga assistansanordnare till IVO

Mer information om kommunens skyldighet att anmäla potentiellt olämpliga assistansanordnare till IVO samt hur kommunen anmäler här