Från vilken myndighet det krävs tillstånd samt vilken myndighet som kontrollerar och inspekterar verksamheten vid en vävnadsinrättning (tillsyn)

I tabellen nedan förkortas Läkemedelsverket LV.

tabell-1-faq-vavnadsinrattningar.png