Från vilken myndighet krävs tillstånd?

Tillstånd kan behövas från både IVO och Läkemedelsverket för att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning beroende på verksamhetens innehåll. Se tabellen nedan.

tabell-1-faq-vavnadsinrattningar-liten.png