Övriga tillstånd från Läkemedelsverket samt vilken myndighet som kontrollerar och inspekterar verksamheten vid en vävnadsinrättning (tillsyn)

I tabellen nedan förkortas läkemedelsverket LV.

tabell-2-faq-vavnadsinrattningar-liten.png