Informationsmaterial - Coor

Samtal kommer in på telefon 010 788 50 00. Där möts den inringade av följande menyval:


Menyval 0

Har du ett pågående ärende hos IVO eller vill du tala med telefonist - tryck 0 eller dröj kvar.

Menyval 1

Är du privatperson och har tips eller frågor som gäller vård eller omsorg - tryck 1.

Menyval 2

Är du yrkesverksam och har tips eller frågor som gäller vård eller omsorg - tryck 2.

Menyval 3

Vill du kontrollera om det finns anmärkningar eller anmälningar på hälso- och sjukvårdspersonal - tryck 3.

Menyval 5

Gäller din fråga tillstånd - tryck 5.

Funktioner utan menyval

Registraturen

Huvudregistraturen

Journalförstöring

EVB, ej verkställda beslut

Barn- och ungdomslinjen

Registerfrågor

Övrigt - lämna tips