Funktioner utan menyval

Registraturen

Huvudregistraturen

Journalförstöring

EVB, ej verkställda beslut

Barn- och ungdomslinjen

Registerfrågor

Övrigt - lämna tips

 

 

Registraturen

Registraturen är en funktion som får många samtal. Hos dem kan man hämta ut handlingar eller få hjälp om man vill kontrollera om det finns några anmälningar på verksamheter. Man kan även koppla samtal om de vill veta vem som är handläggare i ärendet.

Då registraturen är uppdelad i olika regioner måste man ta reda på vilken kommun eller region det gäller.På ivo.se finns uppdelningen på olika regioner; https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/. 

 

Telefontid registratur vardagar mellan 9-12 och 13-15. Därefter går det att nå dem på respektive e-post.

(Koppla inte samtal till en person utan endast på deras gruppnummer.)

 

Huvudregistraturen

Registrator VSS är vårt huvudregistratur. De ansvarar för principiella frågeställningar kring all ärende- och dokumenthantering på IVO. De har det övergripande ansvaret för hanterandet av myndighetens informationsflöden – från att dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring.

 

De ger råd till de regionala avdelningarnas registraturer genom stöd och handledning i dokument- och ärendehanteringsfrågor. Registratorerna på VSS får in övergripande frågor och handlingar av myndighetens informationsflöde som de sedan sorterar och skickar till rätt avdelning. 

Telefontid huvudregistratur vardagar mellan 9-12 och 13-15.

 

Journalförstöring

Många ringer om journalförstöring. De vill ofta ta bort saker ur sina journaler eller göra ändringar.Det finns tre sätt för enskild person att påverka innehållet i sin patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall.              

Om det gäller rådgivning om hur de kan ansöka om journalförstöring ska dessa samtal till UT hälso- och sjukvård. Om de redan har gjort en anmälan så ska dessa samtal delas upp på Kristina Bengtsson, Anna Nyholm och Lars Nilsson. Finns inte de på plats kan man söka på Journalförstöring och koppla till de andra som jobbar med samma sak.


Telefontid journalförstöring vardagar 8-16.30.

 

 

EVB, ej verkställda beslut

EVB är en funktion som många kommuner ringer till. De sitter i Jönköping och gör man en sökning på EVB får man fram samtliga handläggare. Kommunerna kan även gå in på ivo.se, logga in på vår e-tjänst och rapportera.

Gå in på >anmäla och rapportera > som yrkesverksam > ej verkställda beslut >e-tjänst

Om kommunerna har problem med att rapportera på ivo.se kan Julia Storck hjälpa till.

Telefontid EVB vardagar 8-16.30. De går även nå dem via e-post ejverkstalldabeslut@ivo.se 

 

 

Barn- och ungdomslinjen

Till barn- och ungdomslinjen kan de som är under 21 år, ringa eller skriva för att:

  • Fråga om sina rättigheter.
  • Berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

De ska ringa på ett externt nummer 020-120 06 06 som vi i växeln aldrig ska koppla på.

Telefontid barn- och ungdomslinjen mån-fre klockan 9 - 17. Övrig tid kan man lämna ett meddelande. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Om personen är äldre än 21 får de kontakta IVO:s upplysningstjänst. 

 

 

Registerfrågor

Många kontaktar oss för att registrera sin verksamhet. Det ringer även till oss om de behöver ett registerutdrag på sin verksamhet. De största registren som IVO förvaltar är Vårdgivarregistret och Omsorgsregistret.

Tidigare kunde de som t.ex. behövde anmäla nya verksamhet eller göra ändringar inom befintliga verksamheter gå in på en extern version av våra register direkt på webben. Den externa åtkomsten är nu stängd då de behöver arbeta med den tekniska strukturen och därigenom sträva mot en högre kvalitet i våra register.

För tillfället finns det inga medarbetare som kan ta samtal om registerfrågor utan vi får hänvisa till  registerfragor@ivo.se 

För tillfället har vi alltså inte den servicen att kunna koppla samtalen till någon.

De kan också gå till ivo.se och skriva ut den blankett som det gäller.

Gå  in på >tillstånd >register på ivo >e-tjänster och blanketter

 

• Om de vill anmäla sin verksamhet till våra register, vård och omsorg, ska de klicka på följande länkar. För vård, SOL,

Gå in på > publicerat > e-tjänster och blanketter > anmälan och offentligt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen

 

• Gäller verksamheten Omsorg, LSS;

Gå in på > publicerat > e-tjänster och blanketter > anmalan av offentligt driven verksamhet enligt lagen om stod och service till vissa funktionshindrade LSS

 

• För att anmäla sin hälso- och sjukvårdsverksamhet eller göra ändringar i redan registrerad verksamhet,

Gå in på > publicerat > e-tjänster och blanketter > anmalan av verksamhet enligt patientsakerhetslagen

 

• Om en verksamhet ska upphöra, får den som har tillståndet inte överlåta det till någon annan. Den som bedriver verksamheten måste anmäla att verksamheten läggs ner och att man vill att tillståndet ska upphöra. Detta gör man till IVO:s tillståndsavdelning.  IVO återkopplar genom att skriva ett beslut som skickas till verksamheten.

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

Anmälan skickas antingen per post till

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller per e-post till registerfragor@ivo.se 

 

 

Övrigt - lämna tips

Vill de bara lämna ett tips så kan de

Gå till > för privatpersoner > tipsa eller anmäla