Menyval 1 - privatpersoner

Vid menyval 1 kommer de till upplysningstjänst (UT) för privatpersoner.

Efter menyval 1 får de två alternativ:

Gäller ditt klagomål eller fråga hälso- och sjukvård - tryck 1

Gäller ditt klagomål eller fråga socialtjänst - tryck 2

  • Menyvalen finns även på engelska och då trycker de på 9.
  • De vanligaste samtalen är att de vill prata om vården eller socialtjänst och ibland gäller samtalen tillstånd.
  • Om de t.ex pratar om stödboende, HVB-hem eller personliga assistenter så måste vi fråga vad det är som gäller. Vill de prata om tillståndet eller angående tillsyn exempelvis missförhållanden? Gäller det tillstånd ska samtalen till UT Tillstånd och gäller det tillsyn så ska de till UT tillsyn. 
  • När de väl har blivit kopplade till UT så hjälper våra handläggare med rådgivning. De skriver inga anmälningar utan den måste de som ringer in göra själv. Antingen så går de in på vår hemsida och gör den digitalt eller så skriver de ner allt på ett papper och skickar in det per post till oss i Stockholm. Om de inte har någon möjlighet att själva skriva anmälan så kan UT hjälpa till och skriva den. De skickar då den sedan till anmälaren för underskrift som sedan skickar den tillbaka till oss. Hur det än är så måste vi få in skriftliga anmälningar.

Telefontid

Upplysningstjänst har telefontid vardagar mellan 9-12 och 13-15 förutom på tisdagar då de endast har öppet mellan 9-12.

 

Sommartid har UT begränsade öppettider under sju veckor.

2019 mellan 1 juli-16 augusti har de telefontid mellan 9-12 .