Menyval 5 - tillstånd

Vid menyval 5 kommer de till vår avdelning för tillståndsprövning.

Rådgivning

Dit ringer de som vill få rådgivning angående vad som gäller för att starta HVB-hem, stödboende, personlig assistans t.ex.

 

Pågående ärende

Om de vill prata med sin handläggare så kopplas de samtalen till registraturen på tillstånd som kan få fram det. 

 

Om de vill ansöka om SoL-tillstånd eller LSS-tillstånd

 • HVB
 • Öppenvård och dagverksamhet
 • Stödboende
 • Särskild boendeform för äldre
 • Verksamhet för konsulentstöd
 • Bostäder med särskild service
 • Personlig assistans
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Daglig verksamhet

Gå till > tillstånd och register > lss-tillstånd

 

Ansökan övriga tillstånd

 • Blodverksamheter
 • Vävnadsinrättningar
 • Verksamhet för sprututbyte
 • Verksamhet av omskärelse
 • Abortverksamheter

Gå till tillstånd och register > hälso och sjukvårdstillstånd

 

Telefontid

Tillstånd har telefontid vardagar mellan 9-12 och 13-15 förutom på tisdagar då de endast har öppet mellan 9-12.

 

Sommartid har UT begränsade öppettider under sju veckor.

2019 mellan 1 juli-16 augusti har de telefontid mellan 9-12 .