Frågor & svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna i växeln.

1. Jag vet inte om jag har kommit rätt.

Lyssna på personen och ta reda på vad de vill prata om.

2. Jag tyckte inte att knappvalen stämde överens med mitt ärende.

Lyssna på personen och ta reda på vad de vill prata om.

3. Jag vet inte om jag har något ärende hos er/Har jag ett ärende hos er?

Koppla till registraturen som kan söka fram om det finns ett ärende.

4. Jag behöver ett registerutdrag.

Hv till registerfragor@ivo.se. För tillfället så tar avdelningen för Registerfrågor inga samtal utan vi hänvisar till deras mail.

5. Jag vill veta om det finns en anmälan/anmärkning på ett boende.

Koppla till respektive registratur beroende på vart boendet ligger.

6. Jag vill göra en IVO. 

Kontrollfunktionen.

7. Det är felaktigheter i min journal.

Fråga om de har ett pågående ärende eller om de vill ha rådfrågning. Gäller det rådfrågning så ska de till UT. Är det ett befintligt ärende så ska det kopplas till handläggarna på Journalförstöring. 

8. Jag bor på ett ”boende” och vill prata med någon. 

Är boenden under 21 år hv till vår Barn och ungdomslinje 020-120 06 06. Är personen över 21 år kopplas de till UT socialtjänst.

9. Jag försöker rapportera men det fungerar inte. 

Fråga om det gäller för Ej verkställda beslut. Oftast är det kommuner som ringer och kan ha problem med länken på hemsidan. Sök på EVB efter handläggare eller hänvisa till mailen ejverkstalldabeslut@ivo.se 

10. Jag försöker registrera min verksamhet men vet inte vilken blankett jag ska fylla i. 

Hjälp dem att leta upp blanketten ”Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen.” På blanketten står det även koder för verksamhetsinriktningar som de ofta frågar om.

11. Min verksamhet ska upphöra och jag har blivit tillsagd att kontakta IVO.

Koppla till respektive registratur för den region där verksamheten finns. Eller hänvisa till registraturets mail om de ringer efter telefontiden.

12. Jag vill ha tag på mina patientjournaler men verksamheten har upphört. Vart ska jag vända mig? 

Hv till resp landstingsarkiv/regionalarkiv i resp landsting.

 

13. Jag vill ha rådgivning om min kollega har gjort fel/eller lämna ett tips om överförskrivning av medicin.

Koppla till UT profession Hälso och sjukvård.

14. Jag har blivit dåligt bemött av vården/läkare. 

Hv i första hand till enhetschefen på vårdcentralen och i andra hand till Patientnämnden i den kommun där de har sökt vård. (IVO har hand om allvarligare vårdskador till följd av felaktig behandling i vården).

15. Min tandläkare har förstört mina tänder och jag vill anmäla den personen. 

Koppla till UT hälso och sjukvård.

16. Jag har fått en faktura från er. Jag vill veta om det är en bluffaktura eller om den stämmer. 

Fråga om de kan se från vilken avdelning fakturan har skickats ifrån. Är det från admintillstånd så är det korrekt.

17. Jag har skickat in en anmälan och vill veta om ni har börjat med mitt ärende. 

Fråga när de skickade in sin anmälan. Det brukar ta mellan 2-3 veckor innan registraturet skickar hem ett bekräftelsebrev om att vi har mottagit anmälan. Hv till registraturen om de vill prata med någon.